Legal Warning

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
Firma JMA posiada prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do wszystkich elementów tworzących witrynę etraining.jma.es, w tym marki, nazwy handlowej lub znaku wyróżniającego. W szczególności (lecz nie tylko) prawami autorskimi są objęte następujące elementy: szata graficzna, kod źródłowy, logo, teksty, grafika, ilustracje, zdjęcia, dźwięk oraz pozostałe elementy wchodzące w skład witryny internetowej. 
W żadnym przypadku dostęp do witryny etraining.jma.es lub przeglądanie jej zasobów nie oznacza zrzeczenia się, przekazania ani cesji praw własności intelektualnej i przemysłowej firmy JMA, w całości lub w części, na rzecz Użytkownika w celu osobistego korzystania przez niego z tych praw.
W związku z powyższym Użytkownik uznaje, że odtwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, rozprowadzanie, przekształcanie, ponowne wykorzystywanie, publiczne udostępnianie i, ogólnie, jakiekolwiek inne użytkowanie treści witryny etraining.jma.es w całości lub części w jakikolwiek sposób bez wyraźnego i pisemnego upoważnienia ze strony firmy JMA stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
Klucze prezentowane w katalogach zgromadzonych w niniejszej witrynie stanowią elementy marki JMA wytwarzane przez firmę Alejandro ALTUNA S.A. lub jej podwykonawcę. Zostały zaprojektowane do wkładek i zamków producentów marek, które zostały określone w katalogach. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej marki lub nazwy handlowe wskazane w niniejszej witrynie stanowią wyłączną własność producentów pilotów, wkładek i zamków, jak również producentów samochodów, innych wytwórców, dystrybutorów i użytkowników. 
Wspomniane marki lub nazwy handlowe są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie zamków, do których pasują elementy oferowane przez firmę, lub produktu oryginalnego.